Springkussens Drenthe

Voor het huren van een springkussen, stormbaan, glijhelling, abraham, sarah en baby in Drenthe.

Algemene voorwaarden


Ø Betalingen dienen op de dag zelf contant bij ons te worden voldaan, of binnen 14 dagen op onze bankrekening.

Ø Onze materialen mogen in geen enkel geval worden doorverhuurd aan derden.

Ø De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt. De schade dient door de huurder vergoed te worden.

Ø Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het springkussen/feestpop, de huur is er dan niet bij inbegrepen.

Ø Het huren van een Springkussen / feestpop is geheel op eigen risico, Springkussens Drenthe stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade / persoonlijk letsel.

Ø De feestpoppen worden geacht de dag na de huur terug te brengen.

Ø Het gehuurde materiaal word geacht in dezelfde staat weer te worden ingeleverd.

Ø De huurder dient er zelf voor zorg te dragen dat het gehuurde materiaal juist wordt gebruikt.

Ø De kinderen mogen niet met eten, drinken, pennen en scherpe voorwerpen op het springkussen spelen. Dit om schade aan het springkussen en/of lichamelijke schade te voorkomen. Tevens is het ten strengste verboden om op de muren van het springkussen te klimmen.

Ø Als er schade is aan het desbetreffende materiaal, dient de huurder dit bij inlevering te melden.

Ø Mocht u na het opzetten van ons materiaal schade constateren meld dit dan direct om eventuele onverwachte bijkomende kosten te voorkomen.